Col·laboracions

Col·laboracions

SOM MEMBRE DE

 • FAEA (Federación de Educación de Personas Adultas) des de 1989 fins a la actualitat.
 • Revista PAPERS. Membre del consell de redacció des de 1997.  Barcelona.
 • XEIS (Xarxa d’Entitats per a la Inserció Social). Any 2000. Palma
 • Fòrum de la Immigració a Mallorca. Des de 2000.
 • FEPAIB (Federació d’Associacions de Formació- Educació de Persones Adultes de les Illes Balears). Membre Fundador des de l’any 2002.
 • Foro Social de Mallorca. Des de la seva fundació el 2003.

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ

 • FAAVV (Federació d’Associacions de Veïns de Palma – Mallorca). Període 1989-1995.
 • UIB (Universitat de les Illes Balears). Des de 1992.
 • A.VV. Rafal Vell. Palma. Des de 1995.
 • A.VV Sa Vileta. Palma. Des de 1995.
 • A.VV. Son Rapinya. Palma. Període 1995- 2002.
 • CIM (Consell de Mallorca).Des de 1997.
 • SA NOSTRA. Caixa de Balears. Palma. Des de 1998.
 • Consorci Mirall Palma Centre. Anys 1999-2000.
 • IFOC. Ajuntament de Calvià. Període 2000-2003.
 • Fundació LA CAIXA. Barcelona. Anys 2001 i 2004.
 • Ajuntament de Muro. Any 2007.
 • SURT, Associació de dones per a la Inserció laboral (Xarxa de mediació intercultural). Fundació La Caixa. Any 2007.

ALTRES

 • Homologació d’especialitats formatives. Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears. Anys 2004 i 2009.
 • Acreditada com a centre col·laborador de la Conselleria de Treball i Formació del Govern de les Illes Balears. Any 2000.
 • Registrada a la CAIB (Comunitat Autònoma de les Illes Balears) com a entitat que desenvolupa activitats en el camp de l’acció social amb el número 135. Any 1997.

AGRAÏMENTS

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .