Qui Som

Orígens

Les associacions de veïns que cap 1985, arran de la necessitat i la demanda de formació de les veïnes i veïns de la seva barriada, decidiren obrir aules on les persones adultes que així ho manifestaven poguessin accedir a l’educació, per tal de satisfer la inquietud que sent tota persona adulta per formar-se, i d’aquesta manera poder formar part del col·lectiu que lluita perquè vagin desapareixent les barreres que en el seu dia li varen impedir la seva formació.

L’Associació Aula Cultural, des de la seva constitució a l’any 1989 i fins el setembre de 1995, va ser la vocalia d’educació de la FAAVV (Federació Associacions de Veïns) de Palma; en aquest període, concretament l’any 1989, fou quan va redactar els seus Estatuts i es va constituir com associació amb identitat pròpia, per tal de poder accedir a formar part de la FAEA (Federación de Asociaciones de Educación de Personas Adultas).

El setembre de 1995, la Federació d’Associacions de Veïns va concedir l’autonomia a l’entitat.

Que feïm

L’Associació Aula Cultural és una entitat sense ànim de guany, d’iniciativa social, que treballa per dur a terme un projecte d’educació de persones adultes que vol ser crític i participatiu en la perspectiva d’assolir l’autonomia personal de les persones participants.

L’entitat ha anat evolucionant conforme a una realitat cada vegada més canviant. Començà amb les aules d’alfabetització i neolectura, fins arribar a les de formació bàsica completa per a persones adultes, ara fa quinze anys, fins el que avui és un ampli ventall de diferents perfils d’intervenció educativa, en els quals sempre destaca la majoritària presència i participació de dones.

Finalitat

La finalitat primordial de la nostra associació és l’educació permanent, de caràcter integral i solidari, de les persones adultes, amb la intenció d’aconseguir la seva autonomia personal i la seva participació activa en la societat.