PROGRAMES DE FORMACIÓ BÀSICA

CURS ELEMENTAL DE LLENGUA CATALANA

Des de 2001 fins a l’actualitat

DESCRIPCIÓ

L’Associació Aula Cultural desenvolupa el curs elemental de llengua catalana des de fa nou anys, i amb col·laboració de l’associació de veïns del Rafal Vell.

Aquest curs, és un projecte que dóna resposta a la petició sol·licitada per un col·lectiu de persones del Rafal Vell que, per circumstàncies diverses, necessitaven o desitjaven obtenir la titulació corresponent als nivells A, B i C, titulacions concedides per la Direcció General de Política Lingüística.

OBJECTIU

L’objectiu del curs elemental de llengua catalana és que les persones participants assoleixin un nivell òptim en l’aprenentatge de la llengua catalana, tant a nivell oral com escrit.

POBLACIÓ PARTICIPANT

El curs elemental de llengua catalana va dirigit a persones majors de 16 anys que bé per necessitats laborals, acadèmiques o bé per un desig personal volen assolir un coneixement bàsic en la llengua catalana i/o aconseguir els certificats del nivells A, B i C atorgats per la Direcció General de Política Lingüística.
Població destinatària: Persones majors de 16 anys.

Activitats

– Expressió i comprensió oral.
– Expressió i comprensió escrita.
– Assistència a conferències col·loquis.
– Lectura de periòdics.
– Audició de cançons.
– Assistència al cinema.