DES D'ON TREBALLEM

AULA CULTURAL

EDUCAR

"No desmuntarem la casa de l'amo amb les eines de l'amo". (Audre Lorde)

TRANSFORMAR

"Jo tinc els ulls marrons i tu els tens verds, però veiem el mateix.
Ho veiem tot igual però el vivim diferent.
La teva gent és forta; la meva és vulnerable perquè no tenim ni ciència ni memòria." (Bronislawa Wajs)

CURA

"Jo li don el que vostè em cuidi, jo li parlo com vostè em tracti i el crec el que vostè em demostri" (Frida Kahlo)

L’Associació Aula Cultural és una entitat sense ànim de guany, d’iniciativa social, que treballa per dur a terme un projecte d’educació de persones adultes que vol ser crític i participatiu en la perspectiva d’assolir l’autonomia personal de les persones participants. 
El projecte per a l’educació de persones adultes ha anat adquirint una nova configuració alhora que anaven sorgint nous programes en funció dels nous col·lectius atesos i de les seves necessitats, malgrat sempre es considera l’alfabetització i la formació bàsica com a fonament de tots ells. 
L’activitat de l’Associació s’ ha concretat en quatre grans camps d’actuació:
Programes de formació per a la inserció sociolaboral
Programes per a la Dona
Programes per al desenvolupament, interculturalitat i ciutadania
Programes de formació bàsica